UA-106152185-1

Tag Archives: Video projector

آموزش شیوه ی نصب ویدئو پروژکتور لازم به ذکر است در ابتدای امر نصب دیتا پروژکتور و پرده نمایش کاری آسان به نظر برسد ولی عدم توجه به جانمایی درست ویدیو در پروسه نصب ویدئو پروژکتور روبروی پرده تصویری ناگونیا و نامناسب خواهیم داشت . به همین جهت توصیه میشود برای نصب ویدئو پروژکتور از نصاب ویدئو پروژکتور استفاده نمایید. در […]