UA-106152185-1

Tag Archives: برق

نکات کلیدی در برق کاری ساختمان همه ساختمان ها در هنگام ساخت سیم کشی و یا در اصطلاح برق کاری می شوند. بدون وجود سیستم برق، ساختمان قابل سکونت و زندگی خانواده ها نیست. تصور کنید برق که نباشد، هیچ کدام از وسایل رفاهی کار نمی کنند. در واقع بدون برق کاری ساختمان، رفاه و آسایش و […]

کتاب آموزش برق ساختمان سیستم های حفاظتی و کنترلی مانند دوربین و دزدگیر از طریق برق ساختمان تغذیه می شوند به این خاطر ضروری است که نصابان این سیستم ها و علاقه مندان کارهای فنی اطلاعات اولیه ای از نحوه سیم کشی و برق ساختمان داشته باشند.     کتاب آموزش برق ساختمان شروع بسیار […]