UA-106152185-1

آنتن مرکزی

برای دریافت و انتشار امواج الکترومغناطیسی از آنتن استفاده می شود آنتن در دو نوع فرستنده و گیرنده به کار می رود. آنتن فرستنده امواج الکترومغناطیسی را در فضا منتشر میکند و آنتن گیرنده این امواج الکترومغناطیسی منتشر شده در فضا را دریافت میکند

آنتن مرکزی_آنتن فرستنده-گیرنده

آنتن مرکزی_آنتن فرستنده-گیرنده

امواج الکترومغناطیسی پس از دریافت توسط آنتن رادیو یا تلویزیون پردازش شده و به صورت صوت و تصویر ارائه می شود. محدوده فرکانسی باندهای امواج الکترومغناطیسی تلویزیونی به صورت روبرو است.

آنتن مرکزی_ محدوده فرکانسی باند UHF و VHF

آنتن مرکزی_ محدوده فرکانسی باند UHF و VHF

در مجتمع های مسکونی نصب آنتن به منظور دریافت امواج الکترومغناطیسی صدا و سیما مرسوم است.نصب آنتن تلویزیون به ازاء هر واحد مسکونی روی پشت بام تصویر ناخوشایندی ایجاد میکند، ضمن اینکه امواج الکترومغناطیسی آنتن ها بر یکدیگر اثر میکنند و یکفیت تصویر را کاهش می دهند.

آنتن مرکزی_تعداد زیادی آنتن نصب شده روی بام چشم انداز ناخوشایندی ایجاد می کند.

آنتن مرکزی_تعداد زیادی آنتن نصب شده روی بام چشم انداز ناخوشایندی ایجاد می کند.

شکل بالا نشان می دهد اگر برای یک ساختمان با چند واحد آپارتمان نیاز به آنتن مجزای روی بام باشد فضای زیادی از پشت بام به این کار اختصاص داده خواهد شد که اصلاً مناسب نیست بنابراین بهتر است از آنتن مرکزی استفاده شود. برای مثال یک ساختمان با ۸ واحد آپارتمان نیاز به نصب ۸ آنتن مجزا می باشد که حدوداً ۱۶ متر مربع از فضا پشت بام را اشغال میکند، می توان یک آنتن به جای آنها جایگزین نمود که آنتن مرکزی نام دارد.

آنتن مرکزی از یک یا دو آنتن VHF و UHF تش یکل شده است که قادر به دریافت سیگنال مناسب از فضا و ارسال برای تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی است.

آنتن مرکزی

آنتن مرکزی

در شکل بند زیر محل قرار گرفتن آنتن مرکزی نشان داده شده است.

سیستم آنتن مرکزی از عملکرد ساده ای برخوردار است در واقع در این سیستم به جای استفاده از چند آنتن برای گرفتن سیگنال در هر تلویزیون از یک آنتن مشترک برای آنها استفاده می شود. به طور معمول زمانی با مشکل مواجه می شویم که مجبور به تقویت خروجی آنتن خود باشیم. اگر سیگنال خروجی به صورت مستقیم بین تمامی گیرنده تلویزیونی تقسیم شود این سیگنال دچار افت شدید خواهد شد. لذا می بایست از یک دستگاه مرکزی (آمپلی فایر) برای تقویت و سازمان دهی خروجی آنتن استفاده گردد. محل نصب تقویت کننده نیز ترجیحاً داخل خرپشته(یا سرپله) داخل یک جعبه به دور از برف و باران

آنتن مرکزی_محل نصب تقویت کننده مدار آنتن مرکزی در یک مجتمع مسکونی

آنتن مرکزی_محل نصب تقویت کننده مدار آنتن
مرکزی در یک مجتمع مسکونی

اجزای آنتن مرکزی

امواج دریافت شده توسط دو آنتن مرکزی باید با یکدیگر ترکیب شوند .
آنتن مرکزی شامل اجزای زیر می باشد:
الف) آنتن VHF و UHF
ب) تر کیب کننده
ج) تقویت کننده
د) تقسیم کننده

آنتن مرکزی_ترکیب کننده دو سیگنال

آنتن مرکزی_ترکیب کننده دو سیگنال

آنتن VHF

این آنتن برای باند VHF مناسب است این باند کانال های ۵ تا ۱۲ را در برمی گیرد و محدوده فرکانسی آن کانال ها از ۱۷۴ مگاهرتز تا ۲۳۰ مگاهرتز است

آنتن مرکزی_آنتن VHF

آنتن مرکزی_آنتن VHF

آنتن UHF

این آنتن برای باند UHF مناسب است این باند شامل کانال های ۲۱ تا ۶۸ است. محدوده فرکانسی آن از ۴۸۰ مگاهرتز تا ۸۶۰ مگاهرتز را در بر می گیرد

آنتن مرکزی_آنتن UHF

آنتن مرکزی_آنتن UHF

ترکیب کننده ( Mixer ) سیگنال های تلویزیونی

برای ارسال همزمان سیگنال های تلویزیونی دریافتی VHF و UHF به گیرنده تلویزیون لازم است از مدار ترکیب کننده ( Mixer ) استفاده شود. در شکل ۹ دو ترکیب کننده سیگنال آنتن UHF و VHF و نشان داده شده است .

آنتن مرکزی_تر یکبک ننده

آنتن مرکزی_ترکیب کننده

مدار یک ترکیب کننده (مخلوط کننده) دو سیگنال اصطلاحاً دی پلکسر نیز گفته می شود. دی پلکسر هنگام عبور سیگنال باند VHF ، اجازه عبور سیگنال باند UHF را نمی دهد و بالعکس.

آنتن مرکزی_ترکیب کننده دو سیگنال

آنتن مرکزی_ترکیب کننده دو سیگنال

تقویت سیگنال آنتن

اگر فاصله بین آنتن و گیرنده تلویزیون زیاد باشد یا نیاز به تغذیه چند گیرنده تلویزیونی به آنتن باشد باید سیگنال ورودی به تلویزیون توسط بوستر تقویت شود.تقویت کننده هایی که باند وسیعی از فرکانس های ورودی را تقویت می کنند چند بانده یا مولتی باند نامیده می شود

آنتن مرکزی_یک بوستر چند باند را نشان می دهد

آنتن مرکزی_یک بوستر چند
باند را نشان می دهد

اگر یک تقویت کننده را به صورت شکل زیر نشان دهیم سیگنال خروجی ( Vout ) چندین بار بیشتر از سیگنال ورودی Vin خواهد بود. به نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی، بهره ولتاژ یا AV گفته می شود.

آنتن مرکزی_مدار تقویت کننده

آنتن مرکزی_مدار تقویت کننده

چون دامنه سیگنال عبوری از ترکیب کننده ها نیست به دامنه سیگنال ورودی کاهش می یابد، سیگنال خروجی تضعیف می شود. میزان تضعیف را افت می نامند. افت معمولاً برحسب dB/μV بیان می شود و آن را «دسی بل بر میکروولت » می خوانند. برای سادگی معمولاً دسی بل بر میکروولت را به صورت dbμV می نویسند..

محل قرار گرفتن تقویت کننده (بوستر):

معمولاً بوستر را در نزدیکی آنتن نصب میکنند (فاصله مناسب در حد یک متری آنتن ، داخل خرپشته و نزدیک پریز
برق است)

آنتن مرکزی_محل قرار گرفتن بوستر

آنتن مرکزی_محل قرار گرفتن بوستر

اگر تعداد گیرنده ها محدود باشد با استفاده از یک بوستر می توان سیگنال مناسب برای دریافت تصویر با یکفیت ارسال کرد ولی اگر تعداد گیرنده ها زیاد باشد و مسیرهای توزیع سیگنال ارسال شده طولانی شود بهتر است در امتداد مسیر از تقویت کننده های دیگری نیز استفاده کرد.

آنتن مرکزی و متعلقات آن

آنتن مرکزی و متعلقات آن

منبع تغذیه تقویتک ننده مرکزی اولیه باید در محل نصب آن پیش بینی شود ولی منبع تغذیه تقویت کننده های بین راهی در محل خانه و از کنار تلویزیون تأمین می شود. بوسترهای تقویت کننده سیگنال مطابق شکل پایین دارای مشخصات زیر است:

آنتن مرکزی_مشخصات فنی یک بوستر یا تقویت کننده

آنتن مرکزی_مشخصات فنی یک بوستر یا تقویت کننده

تقسیم کننده (  Splitter یا Divider ):

تقسیم کننده سیگنال ورودی کی مدار مجتمع است که سیگنال ورودی را بین چند گیرنده تقسیم میکند و عمل تطبیق
امپدانس را نیز انجام می دهد.

آنتن مرکزی

آنتن مرکزی

بعضی از تقسیم کننده ها علاوه بر اینکه کی یا چند انشعاب می توان از آنها برای گیرنده تلویزیونی گرفت،
قابلیت ادامه مسیر تا تقسیمک ننده بعدی یا مصرفک ننده را دارند که اصطلاحاً به آنها تقسیم کننده عبوری گفته می شود.

آنتن مرکزی_تقسیم کننده عبوری

آنتن مرکزی_تقسیم کننده عبوری

در شکل زیر انواع تقسیم کننده عبوری کیراهه، دو راهه، سه راهه و چهار راهه (یعنی کی کابل ورودی به آن متصل شده و می توان از آن چهار خروجی مجزا انشعاب گرفت) دیده می شود.

آنتن مرکزی_انواع تقسیم کننده عبوری

آنتن مرکزی_انواع تقسیم کننده عبوری

اما در انواع دیگر تقسیم کننده ها ادامه مسیر وجود ندارد و اصطلاحاً عبوری نیست و معمولاً برای انتهای مسیر و پریزهای آخر استفاده می شوند.

آنتن مرکزی_تقسیم کننده غیر عبوری

آنتن مرکزی_تقسیم کننده غیر عبوری

 

توجه:

تقسیم کننده ها ضمن عبور سیگنال از خود، مقداری افت در مسیر عبوری و انشعاب در سیگنال نیز ایجاد میک نند افت انشعابی در مشخصه فنی تقسیم کننده با واژه Side loss نشان داده می شود و مقداری بین ۸ تا ۱۲ دسی بل ( dB ) را شامل می شود افت عبوری با واژه Thrv loss نشان داده شده و مقداری در حدود ۲ تا ۵ دسی بل را در برمی گیرد.

تقسیم کننده های معرفی شده بر اساس عبوری یا غیرعبوری و تعداد انشعاب به صورت زیر معرفی می شوند:

آنتن مرکزی

آنتن مرکزی

D: تقسیم کننده
T: نام شرکت سازنده
۰: بدون راه عبوری
۲: دو انشعاب
D: تقسیم کننده

T: نام شرکت سازنده
۱: یک راه عبوری
۲: دو انشعاب

پریز آنتن

پریزها محل اتصال گیرنده تلویزیونی به آنتن مرکزی جهت دریافت سیگنال مناسب هستند .

آنتن مرکزی_شکل پریز

آنتن مرکزی_شکل پریز

پریزهای سیگنال گیرنده تلویزیون دو دسته هستند:

الف) عبوری
ب) انشعابی (غیرعبوری)

الف) پریز عبوری: ضمن تأمین سیگنال مورد نیاز برای یک گیرنده، سیگنال را به پریز دیگر نیز می رساند.

شکل زیر یک پریز عبوری را نشان می دهد که دارای دو انشعاب و یک مسیر عبور است و با شماره ST12 معرفی می شود. پریزها دارای افت هستند. افت پریزها به دو دسته افت مسیر (عبوری) و افت انشعاب تقسیم می شود.

آنتن مرکزی_پریز عبوری

آنتن مرکزی_پریز عبوری

برای ST02 کدام مناسب است: ۱ انتهایی ۲ انشعابی

ب) پریز غیر عبوری یا انشعابی: این پریز در انتهای خط قرار گرفته و فقط برای یک گیرنده استفاده می شود. و با شماره ST01 معرفی می شود.

آنتن مرکزی_پریز غیر عبوری ST01

آنتن مرکزی_پریز غیر عبوری ST01

پریزهای آنتن به صورت زیر معرفی می شوند:
مثال ۱:
S: پریز ) )Socket
T: کارخانه سازنده
۱: یک راه عبوری
۲: دو انشعاب
مثال ۲:
S: پریز ) )Socket
T: کارخانه سازنده
۰: بدون راه عبوری
۲: دو انشعاب

آنتن مرکزی

آنتن مرکزی

در جدول مشخصات پریزها برای تیپ های مختلف انواع پریز متناسب با محدوده فرکانسی ورودی به پریز افت عبوری و انشعابی مشخص شده است. در جدول ۱ مقدار این دو افت برای پریزهای ST02 (انتهایی) و ST12 (عبوری) آورده شده است.

آنتن مرکزی

آنتن مرکزی

مثال: اگر روی یک پریز علامت ST12 حک شده باشد و سیگنال ورودی به این پریز برای ۵ دسی بل میکروولت باشد کدام سیگنال خروجی این پریز تصویر برفک دار ایجاد می کند. طبق جدول داده شده افت عبوری و افت انشعابی به ترتیب برابر ۸/ ۱ و ۱۳ دسی بل میکرو ولت است. پس خروجی سیگنال های عبوری و انشعابی پس از کسر افت سیگنال برابر است با:

آنتن مرکزی

آنتن مرکزی

 

آنتن مرکزی_سیگنال ورودی و خروجی

آنتن مرکزی_سیگنال ورودی و خروجی

چون خروجی سیگنال انشعابی کمتر از حد نصاب لازم برای دریافت یک سیگنال مناسب یعنی  ۵۲VμdB است، پس تصویر خروجی انشعابی برفک خواهد داشت و به یک تقویت کننده نیاز دارد.

سیگنال سنج

برای اندازه گیری سیگنال خروجی آنتن و اطمینان از مقدار دامنه لازم برای تصویری مناسب در گیرنده تلویزیونی از سیگنال سنج استفاده می شود

آنتن مرکزی_اندازه گیری سیگنال خروجی آنتن توسط سیگنال سنج

آنتن مرکزی_اندازه گیری سیگنال خروجی آنتن توسط سیگنال سنج

چند نکته اجرایی:

۱ سیگنال قابل قبول برای گیرنده های تلویزیونی در باند UHF و VHF جهت نمایش یک تصویر با
یکفیت بین ۵۲ تا ۸۲ دسی بل م کیروولت است و تغ ییرات صفر تا ۳۰ دسی بل بر م کیروولت در خروجی
بوسترها قابل قبول است.
۲ گیرنده های تلویزیونی قابلیت نگهداشتن سیگنال ورودی را در حد مورد نیاز دارند زیرا این گیرنده ها
از سیستم کنترل خودکار بهره می برند.
۳ برای طراحی و نصب آنتن مرکزی باید با استفاده از دستگاه اندازه گیری سیگنال ، سطح سیگنال را
در محل آنتن مرکزی اندازه گیری کرد.
۴ رعایت فاصله از آنتن مرکزی، نصب و چیدمان تقویتک ننده بین راهی اهمیت زیادی دارد.

تجهیزات نصب آنتن مرکزی

برای نصب آنتن مرکزی VHF و UHF علاوه بر قطعات اصلی به قطعات دیگری نیاز است.

بست و گیره:

برای نصب آنتن روی پایه، به بست و گیره نیاز است. این بست و گیره همراه آنتن مورد نظر در بازار عرضه می شود.

آنتن مرکزی_بست و گیره آنتن

آنتن مرکزی_بست و گیره آنتن

کابل کواکسیال

کابل کواکسیال برای اتصال آنتن به مخلوط کننده سیگنال ( Mixer ) و گیرنده تلویزیونی استفاده می شود در شکل بالا اجزای کابل کواکسیال نشان داده شده است. مناسب ترین کابل کواکسیال، کابل ۷۵ اهم است. کابل های کواکسیال بر اساس مقدار مقاومت در برابر جریان، دسته بندی می شوند. به عنوان مثال کابل مورد استفاده در سیستم های دوربین مداربسته آنالوگ، آنتن های دیجیتال خانگی و تلویزیون ها از نوع کواکسیال ۷۵ اهم است. امپدانس بیشتر از ۷۵ اهم، تصویر را اشباع و کمتر از آن تصویر را تار می کند. اگر به بدنه کابل دقت کرده باشید، امپدانس و برخی اصطلاحات دیگر روی آن حک شده است. یکی از مزیت های این کابل این است که هیچ نویزی وارد آن نمی شود. یعنی امواج انتقالی کاملاً
محافظت شده است. انواع مختلف کابل کواکسیال وجود دارد که RG معروف ترین آن هاست. در بین RG ها هم «RG59»
پرکاربرد تر است و خصوصاً در سیستم های مداربسته آنالوگ بیشترین کاربرد را دارد از کانکتورهای فیش BNC برای اتصال کابل های کواکسیال استفاده می شود فیش BNC هم مانند کابل، در دو نوع ۵۰ و ۷۵ اهم تولید می شود.

آنتن مرکزی_کابل کواکسیال

آنتن مرکزی_کابل کواکسیال

اتصال دهنده کابل به اجزای مدار ( Fکانکتور)

یکی از متداول ترین اتصالات کابل به تلویزیون و دیگر گیرنده ها فیش مخصوص اتصالات کابل کواکسیال است که به دو صورت فیش نری ( Coaxial play )) و مادگی ( Coaxial jack ) ساخته می شود.  نوع دیگر اتصال کابل با فیش مخصوص پیچی یا F-Plug  است.

آنتن مرکزی_فیش کابل کواکسیال معمولی و F کانکتور

آنتن مرکزی_فیش کابل کواکسیال معمولی و F کانکتور

آنتن مرکزی_اتصال F کانکتور

آنتن مرکزی_اتصال F کانکتور

توضیحات بیشتر در مورد آنتن

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *